ISO Repair

  • Achtung! Neue Adresse und Telefon:
  • Oberbenrader Straße 51
  • 47804 Krefeld
  • 02151 - 5661666
  • info@isorepair.com

ISO repair repariert Fassaden in Orginalfarben mit orginale Struktur und Glanz, unsichtbar, günstig und schnell.

Disclaimer

Nieuw adres:
Oberbenrader Straße 51
47804 Krefeld

Nieuw telefoonnummer:
02151-5661666

Verantwoordelijk voor de inhoud:

Achmed El Azouzi (info@isorepair.com)

De inhoud van deze website (teksten en foto’s) is beschermd en mag  zonder schriftelijke toestemming niet vermenigvuldigd, doorgegeven, verspreid of opgeslagen worden.

De eigenaars zijn niet aansprakelijk voor niet te voorziene schade, ontstaan door onvoorspelbare gebeurtenissen, zoals netwerk- of computerstoringen.

Ondanks zorgvuldige controle van de inhoud aanvaarden wij ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links.

Voor de inhoud van gelinkte pagina’s zijn alleen de betreffende eigenaren verantwoordelijk.

AGB-isorepair

Privacy-verklaring:

ISO-repair GmbH

ISO-repair GmbH, gevestigd aan Oberbenrader Straße 51, 47804 in Krefeld in Duitsland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://iso-repair.com Rader Weg 18, 41749 Viersen, Duitsland +49 2162 – 103 63 84

Kristina Brötschis de Functionaris Gegevensbescherming van ISO-repair GmbH. Zij is te bereiken via info@iso-repair.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

ISO-repair GmbH verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Firmanaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@iso-repair.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ISO-repair GmbH verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– ISO-repair GmbH verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

ISO-repair GmbH neemt géén besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ISO-repair GmbH) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ISO-repair GmbH bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia              > Totdat blijkt dat de gegevens niet meer kloppen of de klant ze wil verwijderen.

Adres                     > Totdat blijkt dat de gegevens niet meer kloppen of de klant ze wil verwijderen.

Enzovoort               > Totdat blijkt dat de gegevens niet meer kloppen of de klant ze wil verwijderen.

We bewaren de gegevens alleen om u snel van een passende offerte te kunnen voorzien indien dat gewenst is.

Delen van persoonsgegevens met derden

ISO-repair GmbH verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ISO-repair GmbH gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ISO-repair GmbH en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@iso-repair.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

ISO-repair GmbH wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ISO-repair GmbH neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@iso-repair.com